Quý vị đã sẵn sàng đăng ký? ​

$250.000

KHOẢN VAY LÊN TỚI ​

1-4%

CAO HƠN LÃI SUẤT ​

36-72

THỜI HẠN VAY ​

Hoàn thành đơn đăng ký trước của bạn ngay bây giờ

Thời hạn vay

LÃI SUẤT CẠNH TRANH. ​

Khoản vay lên tới $250.000 ​
Lãi suất cao hơn lãi suất WSJ Prime từ 1-4% ​
Lãi suất cố định trong suốt thời gian vay ​
Thời hạn vay từ 36 đến 72 tháng ​
Không trả phí phạt khi tất toán

SỬ DỤNG KHOẢN VAY MỘT CÁCH LINH HOẠT. ​

Trả lương ​
Tiện ích & tiền thuê cơ sở ​
Tiếp thị & quảng cáo ​
Cải tạo hoặc sửa chữa tòa nhà ​
Các chi phí kinh doanh khác

ĐĂNG KÝ VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN. ​

Các doanh nghiệp đủ điều kiện phải có: ​
Dưới 50 nhân viên ​
Doanh thu hàng năm dưới $5 triệu ​
Đã đi vào kinh doanh ít nhất một năm trước thời điểm nộp đơn đăng ký

Đơn đăng ký trước phải được hoàn thành và nộp bởi chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền sở hữu lớn nhất. Tất cả chủ sở hữu có quyền sở hữu trên 20% sẽ được yêu cầu chứng thực thông tin đã cung cấp.

Những kỳ vọng

ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Người vay có nhu cầu sẽ đăng ký trước qua cổng đăng ký trực tuyến bằng cách điền thông tin ở trên.

TÌM NGƯỜI CHO VAY PHÙ HỢP

Người cho vay địa phương, có cơ sở tại cộng đồng sẽ kết nối với người vay đủ điều kiện thông qua cổng đăng ký.

TÌM KIẾM HỖ TRỢ

Người cho vay địa phương, có cơ sở tại cộng đồng sẽ hỗ trợ từng bước đăng ký và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bổ sung.

Do nguồn kinh phí có hạn và số lượng đơn đăng ký dự kiến lớn, chúng tôi dự đoán rằng không phải tất cả người nộp đơn đều có thể nhận được khoản vay. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm, hãy truy cập trang tài nguyên. Các đơn đăng ký sẽ được xem xét luân phiên và được quản lý để hỗ trợ các mục tiêu của chương trình. Thời gian xử lý đơn đăng ký sẽ tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký mà người cho vay cộng đồng phù hợp nhận được. Lưu ý rằng việc gửi đơn đăng ký không thể hiện là quý vị đủ điều kiện và không có nghĩa là khoản vay sẽ được phê duyệt hoặc tài trợ. Thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu trong đơn đăng ký của quý vị để xác định khả năng đủ điều kiện vay vốn.

Chúng tôi khuyên quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt. ​

Dự án này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ từ US Department of Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ). Quan điểm trong tài liệu này là của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm hoặc chính sách chính thức của US Department of Treasury. Quỹ tài trợ được quản lý bởi Office of Economic Development & Competitiveness (Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế & Cạnh Tranh), Washington State Department of Commerce (Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington).