Các câu hỏi thường gặp

Những loại hình doanh nghiệp nào đủ điều kiện nhận khoản vay từ Washington Small Business Flex Fund 2 (Quỹ Linh Hoạt Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Washington 2)?

Để đủ điều kiện nhận khoản vay Flex Fund, doanh nghiệp nhỏ phải đáp ứng các yêu cầu chi tiết bên dưới. Lưu ý rằng chủ sở hữu doanh nghiệp có quyền sở hữu lớn nhất phải hoàn thành và gửi đơn đăng ký trước, đồng thời tất cả chủ sở hữu có quyền sở hữu trên 20% sẽ phải chứng thực thông tin đã cung cấp. ​

Các tiêu chí sau đây là yêu cầu tối thiểu để một doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận được coi là đủ điều kiện nhận khoản vay theo chương trình này: ​

 • – Doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải có quy mô từ 50 nhân viên trở xuống; ​
 • – Đã đi vào hoạt động ít nhất 1 năm trước ngày nộp hồ sơ ​
 • – Có tổng doanh thu hàng năm dưới $5 triệu ​
 • – Chứng minh khả năng hoàn trả khoản vay thông qua dòng tiền trước đó và dự kiến ​
 • – Hiện có hoạt động tại tiểu bang Washington

Chương trình này khác với các quỹ cho vay khác như thế nào?

Mạng lưới người cho vay phi lợi nhuận, có cơ sở tại cộng đồng của chúng tôi giúp cho Washington Small Business Flex Fund 2 trở nên khác biệt so với các chương trình cho vay khác. ​

Với hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tại Washington, những người cho vay cộng đồng này có thể hỗ trợ quý vị qua từng bước của quy trình cho vay.

Tôi có cần tài sản thế chấp không?

Không yêu cầu tài sản thế chấp cụ thể để đủ điều kiện. Quý vị không cần phải có khả năng tiếp cận bất kỳ bất động sản hoặc thiết bị cụ thể nào. Tuy nhiên, sẽ áp dụng quyền giữ tài sản thế chấp chung đầu tiên hoặc thứ hai đối với tài sản kinh doanh và người cho vay có thể yêu cầu tài sản thế chấp bổ sung, cụ thể. Sẽ yêu cầu bảo lãnh cá nhân đối với những người sở hữu 20% doanh nghiệp trở lên. ​

Doanh nghiệp của tôi có cần phải có trụ sở tại Washington để đăng ký không?

Có, văn phòng chính hoặc địa điểm kinh doanh chủ yếu hưởng lợi từ khoản vay phải nằm tại Washington và số tiền nhận được phải dự kiến sử dụng tại Washington. ​

Ai là người cho vay địa phương, có cơ sở tại cộng đồng?

Mạng lưới người cho vay phi lợi nhuận, có cơ sở tại cộng đồng của chúng tôi giúp cho Washington Small Business Flex Fund 2 trở nên khác biệt so với các chương trình cho vay khác. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tại Washington, những người cho vay cộng đồng này có thể hỗ trợ quý vị qua từng bước của quy trình cho vay. ​

Tại sao đơn đăng ký yêu cầu thông tin lý lịch cá nhân của tôi?

Khoản tài trợ được cung cấp thông qua Washington Small Business Flex Fund 2 nhằm mục đích củng cố cộng đồng cũng như các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận để giúp họ lớn mạnh. Thông tin cơ bản tự nguyện do người đăng ký cung cấp giúp chúng tôi đảm bảo chương trình sẽ tiếp cận được các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương, những người cần nguồn tài trợ nhất.​

Nếu tôi cần trợ giúp về đơn đăng ký khoản vay thì sao?

Khi truy cập SmallBusinessFlexFund.org, quý vị sẽ được kết nối với một người cho vay địa phương, có cơ sở tại cộng đồng, người này có thể hỗ trợ từng bước đăng ký và hướng dẫn quý vị đến các dịch vụ hỗ trợ bổ sung.

Thời hạn vay như thế nào?

THỜI HẠN VAY TỪ 36 ĐẾN 72 THÁNG ​
Khoản vay lên tới $250.000 ​
Lãi suất cao hơn lãi suất WSJ Prime từ 1-4% ​
Lãi suất cố định trong suốt thời gian vay ​
Không trả phí phạt khi tất toán

Tôi có thể sử dụng khoản vay cho mục đích gì?

Các khoản vay từ Washington Small Business Flex Fund 2 có thể được sử dụng cho mọi nhu cầu kinh doanh bao gồm:​

 • Trả lương ​
 • – Tiền thuê cơ sở và tiện ích​
 • – Cải tạo tòa nhà​
 • – Tiếp thị và quảng cáo​
 • – Vật tư và các chi phí kinh doanh khác​

Không thể sử dụng khoản vay cho các mục đích:​

 • – Đầu tư bất động sản thụ động​
 • – Vận động hành lang​
 • – Tham gia giao dịch chứng khoán​
 • – Các hoạt động bị cấm theo luật Liên Bang hoặc Tiểu Bang Washington hoặc một số hoạt động bị cấm khác. ​

Quý vị sẽ được yêu cầu nêu chi tiết về đề xuất sử dụng số tiền vay cho người cho vay cộng đồng khi quý vị nộp đơn.

Tôi có được đảm bảo phê duyệt khoản vay nếu tôi đủ điều kiện đăng ký không?

Tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký, không phải tất cả người nộp đơn đều có thể nhận được khoản vay. Đơn đăng ký sẽ được xem xét trên cơ sở luân phiên. Ngoài ra, tất cả khoản vay đều phải được xem xét và phê duyệt bảo lãnh bởi những người cho vay cộng đồng có tham gia, là người chịu trách nhiệm về các quyết định tín dụng của chính họ. ​

Lưu ý rằng trang web này không cấu thành một đề nghị hoặc cam kết cho vay. Tất cả các mức lãi suất và điều khoản cho vay đều có thể thay đổi.

Những thông tin nào sẽ được yêu cầu để đăng ký khoản vay Washington Small Business Flex Fund 2?

Là một phần của đơn đăng ký khoản vay đầy đủ, quý vị sẽ cần cung cấp các tài liệu sau cho người cho vay cộng đồng: ​

 • – Hai tờ khai thuế nộp gần đây nhất, nếu có và được bên cho vay yêu cầu; ​
 • – Sao kê ngân hàng và/hoặc báo cáo tài chính được lập nội bộ; ​
 • – Thông tin liên quan đến (các) chủ doanh nghiệp có quyền sở hữu trên 20%, bao gồm tên, địa chỉ, Số An Sinh Xã Hội (SSN), Mã Số Định Danh của Chủ Lao Động (EIN) hoặc Mã Số Định Danh của Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN), số điện thoại, email, tỷ lệ sở hữu và giấy tờ tùy thân có ảnh; ​
 • – Biểu Mẫu Chứng Thực Đã Chấp Hành (do người cho vay cộng đồng cung cấp); ​
 • – Bằng chứng về sự hình thành hợp pháp của doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận (ví dụ: điều lệ công ty và quy chế); ​
 • – Bảo lãnh cá nhân (chỉ dành cho doanh nghiệp); và ​
 • – Các tài liệu khác do người cho vay cộng đồng yêu cầu tại hoặc sau thời điểm nộp đơn ​

Người cho vay cộng đồng có tham gia sẽ liên hệ với quý vị để thu thập các tài liệu cần thiết, tiến hành kiểm tra tín dụng và hoàn tất quy trình xem xét đơn đăng ký.

Những loại hình doanh nghiệp nào không đủ điều kiện cho khoản vay?

Các doanh nghiệp không đủ điều kiện là: ​

 • – Doanh nghiệp hoặc công ty cần sa tham gia các hoạt động bị cấm theo luật liên bang hoặc luật hiện hành trong khu vực pháp lý nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; ​
 • – Đầu tư bất động sản thụ động hoặc mua chứng khoán ​
 • – Công ty tham gia các hoạt động vận động hành lang hoặc chương trình bán hàng theo đề án kim tự tháp ​
 • – Các cơ sở chủ yếu được sử dụng cho hoạt động đánh bạc hoặc tạo điều kiện cho hoạt động đánh bạc ​
 • – Doanh nghiệp tham gia các hoạt động đầu cơ phát triển lợi nhuận từ biến động giá thay vì thông qua quá trình thương mại thông thường, chẳng hạn như giao dịch hàng hóa tương lai hoặc đầu tư bất động sản thụ động ​
 • – Doanh nghiệp kiếm được hơn một nửa doanh thu thuần hàng năm từ hoạt động cho vay, ngoại trừ các Tổ Chức Tài Chính Phát Triển Cộng Đồng và Doanh Nghiệp Bộ Lạc không phải là tổ chức lưu ký hoặc công ty chủ quản ngân hàng ​
 • – Doanh nghiệp đang tìm cách hoàn trả các khoản thuế thu nhập tiểu bang hoặc liên bang quá hạn, trừ khi người vay của doanh nghiệp nhỏ có kế hoạch thanh toán phù hợp với cơ quan thuế có liên quan

Khoản vay từ Washington Small Business Flex Fund 2 có phải là khoản vay có thể miễn trả không?

Flex Fund KHÔNG phải là chương trình cung cấp khoản vay có thể miễn trả hoặc cung cấp khoản tài trợ. Người vay sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền vay kèm theo lãi suất trong thời gian 3-6 năm, tùy theo khoản vay. ​

Nếu tôi quên thanh toán khoản vay thì sao?

Nếu không thanh toán khoản vay đúng hạn, quý vị có thể bị tính phí trễ hạn theo quyết định của người cho vay cộng đồng. Việc không thanh toán có thể dẫn đến việc khoản vay bị tuyên bố vỡ nợ. Trong quá trình đăng ký khoản vay, người cho vay cộng đồng sẽ thảo luận về các điều khoản đầy đủ trong hợp đồng cho vay để đảm bảo quý vị hiểu rõ các chi tiết liên quan đến việc thanh toán trễ và vỡ nợ. ​