woman smiling and holding an ipad in a clothing store

Các khoản vay linh hoạt dành cho doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận ở Washington

Phát triển doanh nghiệp với Washington Small Business Flex Fund 2 (Quỹ Linh Hoạt Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Washington 2). ​

Được hỗ trợ bởi Washington State Department of Commerce (Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington), Quỹ này giúp doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận với các khoản vay hợp lý mà họ cần để phát triển.

Với lãi suất cạnh tranh và các phương án trả nợ linh hoạt, Washington Small Business Flex Fund 2 (Quỹ Linh Hoạt Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Washington 2) được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận với nguồn vốn để phát triển lớn mạnh. ​

THỰC HIỆN BƯỚC TIẾP THEO

Đăng ký ngay để nhận: ​
khoản vay linh hoạt, chi phí hợp lý ​
lãi suất cố định, cạnh tranh ​
thời hạn trả nợ từ 36 đến 72 tháng ​

Các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận có thể vay tới $250.000 và sử dụng số tiền này một cách linh hoạt, bao gồm trả lương, tiện ích và tiền thuê cơ sở, vật tư, tiếp thị & quảng cáo, cải tạo hoặc sửa chữa tòa nhà cũng như các chi phí kinh doanh khác.

Thời hạn vay

LÃI SUẤT CẠNH TRANH. ​

Khoản vay lên tới $250.000 ​
Lãi suất cao hơn lãi suất WSJ Prime từ 1-4% ​
Lãi suất cố định trong suốt thời gian vay ​
Thời hạn vay từ 36 đến 72 tháng ​
Không trả phí phạt khi tất toán

ĐĂNG KÝ VÔ CÙNG ĐƠN GIẢN. ​

Các doanh nghiệp đủ điều kiện phải có: ​
Dưới 50 nhân viên ​
Doanh thu hàng năm dưới $5 triệu ​
Đã đi vào kinh doanh ít nhất một năm trước thời điểm nộp đơn đăng ký

SỬ DỤNG KHOẢN VAY MỘT CÁCH LINH HOẠT. ​

Trả lương ​
Tiện ích & tiền thuê cơ sở ​
Tiếp thị & quảng cáo ​
Cải tạo hoặc sửa chữa tòa nhà ​
Các chi phí kinh doanh khác

Causey’s Learning Center

Lợi ích

Chương trình này hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận như thế nào? ​
Nhiều doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận ở tiểu bang Washington đang gặp phải những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận các nguồn tài chính mà họ cần để phát triển và tăng trưởng. Chương trình này nhằm mục đích cung cấp các sản phẩm cho vay chất lượng, linh hoạt và chi phí hợp lý cho họ thông qua mạng lưới người cho vay cộng đồng được Department of Commerce phê duyệt. ​
Couple operating computer in a plant shop
man and woman working in a cake shop making phone calls

Quỹ Linh Hoạt Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Washington 2 được thành lập để giúp doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận địa phương tiếp cận với các khoản vay hợp lý mà họ cần. ​

man and woman working in a cake shop making phone calls

CHƯƠNG TRÌNH NÀY KHÁC VỚI CHƯƠNG TRÌNH VAY TRUYỀN THỐNG NHƯ THẾ NÀO? ​

Mạng lưới người cho vay phi lợi nhuận, có cơ sở tại cộng đồng của chúng tôi giúp cho Washington Small Business Flex Fund 2 trở nên khác biệt so với các chương trình cho vay khác. ​

Với hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận tại Washington, những người cho vay cộng đồng này có thể hỗ trợ quý vị qua từng bước của quy trình cho vay.​

Washington Small Business Flex Fund 2 KHÔNG phải là chương trình cung cấp khoản vay có thể miễn trả. Người vay sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền vay kèm theo lãi suất trong thời hạn từ 3 đến 6 năm. ​

CỘNG ĐỒNG SẼ LỚN MẠNH HƠN KHI CÓ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ NGÀY MỘT PHÁT TRIỂN. ​

Cho dù là trung tâm chăm sóc trẻ em, nhà hàng, trang trại địa phương, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay tổ chức phi lợi nhuận có cơ sở tại cộng đồng, thì các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức địa phương đều giúp cho cộng đồng của chúng ta phát triển mạnh mẽ, đồng thời tạo công ăn việc làm góp phần củng cố nền kinh tế toàn tiểu bang. ​

Người cho vay cộng đồng, địa phương cam kết giúp quý vị thành công

Quý vị đã sẵn sàng đăng ký? ​

$250.000

KHOẢN VAY LÊN TỚI ​

1-4%

CAO HƠN LÃI SUẤT ​

36-72

THỜI HẠN VAY ​

$250.000

KHOẢN VAY LÊN TỚI ​

1-4%

CAO HƠN LÃI SUẤT ​

36-72

THỜI HẠN VAY ​

Do nguồn kinh phí có hạn và số lượng đơn đăng ký dự kiến lớn, chúng tôi dự đoán rằng không phải tất cả người nộp đơn đều có thể nhận được khoản vay. Đơn đăng ký sẽ được xem xét theo thứ tự nhận được và sẽ được quản lý để hỗ trợ các mục tiêu của chương trình. Thời gian xử lý đơn đăng ký sẽ tùy thuộc vào số lượng đơn đăng ký mà người cho vay cộng đồng phù hợp nhận được. Lưu ý rằng việc gửi đơn đăng ký không thể hiện là quý vị đủ điều kiện và không có nghĩa là khoản vay sẽ được phê duyệt hoặc tài trợ. Thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu trong đơn đăng ký của quý vị để xác định khả năng đủ điều kiện vay vốn. ​

Chúng tôi khuyên quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt. ​

Dự án này được hỗ trợ bởi khoản tài trợ từ US Department of Treasury. Quan điểm trong tài liệu này là của tác giả và không nhất thiết thể hiện quan điểm hoặc chính sách chính thức của US Department of Treasury. Quỹ tài trợ được quản lý bởi Office of Economic Development & Competitiveness (Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế & Cạnh Tranh), Washington State Department of Commerce.​

Washington Small Business Flex Fund 2 được hỗ trợ bởi Washington State Department of Commerce và US Department of Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ).​