Chương trình vay đơn giản, lãi suất thấp và linh hoạt dành cho các doanh nghiệp nhỏ nhất và các tổ chức phi lợi nhuận của Washington Washington's

Chương trình Small Business Flex Fund là nguồn lực mới để giúp quý vị phát triển doanh nghiệp của mình.

Được hỗ trợ bởi Sở Thương mại Bang Washington, Quỹ này giúp các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính mà họ cần để phát triển.

Mơ lớn hơn

Đại dịch đã ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng của chúng ta, nhưng nó đặc biệt gây khó khăn cho các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp nhỏ nhất của Washington. Chương trình cho vay này được thiết kế để giúp họ tiếp cận các khoản tiền họ cần với mức lãi suất cạnh tranh để phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đăng ký ngay để có được:
vốn vay kinh doanh linh hoạt
lãi suất thấp
Kỳ hạn trả nợ 60 tháng

Các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận có thể vay tới 150.000 đô la và tiền có thể được chi tiêu linh hoạt, bao gồm tiền lương, tiền điện nước và tiền thuê nhà, vật tư, tiếp thị và quảng cáo, cải tạo hoặc sửa chữa công trình, cũng như các chi phí kinh doanh khác.

Thời hạn vay

LÃI SUẤT THẤP.

Vay lên đến 150.000 đô la
Lãi suất 3% – 4%
Không phải trả phí và chỉ thanh toán lãi suất cho năm đầu tiên
Kỳ hạn vay 60 tháng

ĐĂNG KÝ RẤT ĐƠN GIẢN.

Dưới 50 nhân viên
Doanh thu hằng năm dưới 3 triệu đô la
Gặp khó khăn trực tiếp về kinh tế do COVID-19
Đã kinh doanh được một năm / trước ngày 30 tháng 6 năm 2020

SỬ DỤNG VỐN VAY LINH HOẠT.

Trả lương
Tiện ích và tiền thuê
Tiếp thị và quảng cáo
Cải tạo hoặc sửa chữa công trình
Chi phí kinh doanh khác

Dan Lee – Odin Brewing

Lợi ích

Chương trình giúp ích gì cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận?

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận ở bang Washington gặp phải những rào cản đáng kể trong việc tiếp cận các nguồn tài chính mà họ cần để phát triển và lớn mạnh, và đại dịch COVID-19 chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với các tổ chức ở các khu vực thu nhập thấp và những tổ chức do phụ nữ và người da màu lãnh đạo. 

Small Business Flex Fund đã được tạo ra để cung cấp khả năng tiếp cận vốn tăng trưởng cho các doanh nghiệp địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận nhỏ hơn cần nó nhất, đảm bảo sự phục hồi kinh tế lớn hơn cho toàn bộ Washington.

Chương trình này có gì khác với PPP và các chương trình phục hồi từ đại dịch COVID-19 khác?

Small Business Flex Fund khác với các chương trình phục hồi từ đại dịch COVID-19 khác vì mạng lưới người cho vay dựa vào cộng đồng, phi lợi nhuận có nhiều thập kỷ kinh nghiệm giúp các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận của Washington phát triển. Qua mỗi bước của quy trình cho vay, những người cho vay trong cộng đồng này luôn có mặt để hỗ trợ đăng ký và có thể kết nối với các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong cộng đồng của quý vị.

Khoản vay từ chương trình Small Business Flex Fund KHÔNG phải là khoản vay có thể miễn trả.  Chương trình này không được liên kết với Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của liên bang hoặc bất kỳ chương trình SBA nào khác. Người vay sẽ cần phải trả lại toàn bộ số tiền đã vay kèm theo lãi suất trong kỳ hạn 5 năm..

Các cộng đồng mạnh mẽ hơn khi các doanh nghiệp nhỏ phát triển mạnh.

Cho dù là trung tâm chăm sóc trẻ em, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, trang trại địa phương hay tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng, các tổ chức nhỏ ở địa phương cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, đồng thời tạo ra việc làm đóng góp vào nền kinh tế trên toàn tiểu bang của chúng ta.

Người cho vay trong cộng đồng, tại địa phương cam kết mang lại thành công cho quý vị

Quý vị cần trợ giúp thêm?

Chúng tôi có các tổ chức đối tác mà quý vị có thể liên hệ để được hỗ trợ – dù là hỗ trợ nộp đơn, dịch vụ dịch thuật hay tư vấn kinh doanh.

Nộp đơn ngay hôm nay

4.50%

Doanh nghiệp nhỏ

3.00%

Tổ chức phi lợi nhuận

60

tháng

Do nguồn vốn có hạn và số lượng đơn đăng ký dự kiến sẽ cao, nên có thể dự đoán rằng không phải người nộp đơn nào cũng có thể nhận được khoản vay. Đơn sẽ được xem xét trên cơ sở cuốn chiếu và sẽ được quản lý để hỗ trợ các mục tiêu của chương trình.  Thời gian xử lý đơn sẽ phụ thuộc vào khối lượng đơn đăng ký mà người cho vay trong cộng đồng được liên kết với nhận được. Xin lưu ý rằng việc nộp đơn đăng ký không phải là dấu hiệu về tính đủ điều kiện và không có nghĩa là khoản vay sẽ được chấp thuận hoặc cấp vốn. Thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu trong đơn đăng ký của quý vị để xác định tính đủ điều kiện cho khoản vay của quý vị.

Chúng tôi khuyên qúy vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

 Dự án này được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trao tặng. Các quan điểm trong tài liệu này là quan điểm của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức hoặc các chính sách của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Vốn tài trợ thuộc sự quản lý của Văn phòng Phát triển Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh, Sở Thương mại Bang Washington.

Nhà tài trợ