Chương trình Flex Fund hiện đã đóng. Nếu quý vị quan tâm đến các cơ hội cấp vốn trong tương lai, vui lòng nhập thông tin của mình vào đây. Quý vị sẽ được thông báo ngay khi có nguồn cấp vốn bổ sung.

Sẵn sàng đăng ký?

4%

Doanh nghiệp nhỏ

3.00%

Tổ chức phi lợi nhuận

60

tháng

Thời hạn vay

LÃI SUẤT THẤP.

Vay lên đến 150.000 đô la
Lãi suất 3% – 4,5%
Không phải trả phí và chỉ thanh toán lãi suất cho năm đầu tiên
Kỳ hạn vay 60 tháng

SỬ DỤNG VỐN VAY LINH HOẠT.

Trả lương
Tiện ích và tiền thuê
Tiếp thị và quảng cáo
Cải tạo hoặc sửa chữa công trình
Chi phí kinh doanh khác

ĐĂNG KÝ RẤT ĐƠN GIẢN.Applying is simple.

Dưới 50 nhân viên
Doanh thu hằng năm dưới 3 triệu đô la
Gặp khó khăn trực tiếp về kinh tế do COVID-19
Đã kinh doanh được một năm / trước ngày 30 tháng 6 năm 2020

Những điều mong đợi

ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Những người muốn vay có thể đăng ký trước thông qua cổng thông tin trực tuyến bằng cách điền thông tin ở trên.

ĐƯỢC KẾT NỐI

Thông qua cổng thông tin này, những người vay đủ điều kiện sẽ được kết nối với một người cho vay tại địa phương, dựa trên cộng đồng.

ĐƯỢC HỖ TRỢ

Các tổ chức cho vay tại địa phương, dựa vào cộng đồng sẽ hỗ trợ trong mọi bước của quá trình đăng ký và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bổ sung.

Do nguồn vốn có hạn và số lượng đơn đăng ký dự kiến sẽ cao, nên có thể dự đoán rằng không phải người nộp đơn nào cũng có thể nhận được khoản vay. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ, hãy truy cập trang tài nguyên. Đơn sẽ được xem xét trên cơ sở cuốn chiếu và sẽ được quản lý để hỗ trợ các mục tiêu của chương trình.  Thời gian xử lý đơn sẽ phụ thuộc vào khối lượng đơn đăng ký mà người cho vay trong cộng đồng được liên kết với nhận được. Xin lưu ý rằng việc nộp đơn đăng ký không phải là dấu hiệu về tính đủ điều kiện và không có nghĩa là khoản vay sẽ được chấp thuận hoặc cấp vốn.  Thông tin bổ sung sẽ được yêu cầu trong đơn đăng ký của quý vị để xác định tính đủ điều kiện cho khoản vay của quý vị.

Chúng tôi khuyên qúy vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

Dự án này được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trao tặng. Các quan điểm trong tài liệu này là quan điểm của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức hoặc các chính sách của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Vốn tài trợ thuộc sự quản lý của Văn phòng Phát triển Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh, Sở Thương mại Bang Washington.