Chương trình vay đơn giản, lãi suất thấp và linh hoạt dành cho các doanh nghiệp nhỏ của SEATTLE.

cityscape illustration of Seattle Washington

Về chương trình vay

ĐIỀU KIỆN VAY

Vay lên đến 150.000 đô la
Lãi suất 4%
Không phải trả phí và chỉ thanh toán lãi suất cho năm đầu tiên
Kỳ hạn vay 60 tháng

SỬ DỤNG VỐN VAY LINH HOẠT

Trả lương
Tiện ích và tiền thuê
Tiếp thị và quảng cáo
Cải tạo hoặc sửa chữa công trình
Chi phí kinh doanh khác

Các doanh nghiệp nhỏ có thể vay tới 150.000 đô la

Có thể chi tiêu linh hoạt khoản vay này, bao gồm cho tiền lương, tiền điện nước và tiền thuê nhà, vật tư, tiếp thị và quảng cáo, cải tạo hoặc sửa chữa công trình, cũng như các chi phí kinh doanh khác.
Vay vốn kinh doanh linh hoạt
Lãi suất 4%
Kỳ hạn trả nợ 60 tháng

Xem video này để biết hướng dẫn chi tiết về cách hoàn thành đơn đăng ký trước và biết điều sẽ xảy ra sau khi hoàn thành đơn.

Bắt đầu nhận đơn đăng ký trước cho Chương trình Tiếp cận Vốn của Seattle từ ngày 8 tháng 3 năm 2022.

Đơn đăng ký trước phải được nộp trước 5 giờ chiều ngày 8 tháng 4.

Quy trình nộp đơn

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Tiếp cận Vốn của Seattle, quý vị sẽ cần:

Hoàn thành đơn đăng ký trước trên cổng thông tin bên dưới trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 năm 2022 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022.
Đơn của quý vị sẽ được người cho vay trong cộng đồng xem xét.
Quý vị sẽ được những người cho vay trong cộng đồng thông báo về tình trạng đơn của mình.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN CHO CHƯƠNG TRÌNH TIẾP CẬN VỐN CỦA SEATTLE, HÃY NHẤP VÀO BÊN DƯỚI

Tài liệu cần thiết

Trong đơn xin vay đầy đủ, quý vị sẽ cần cung cấp các tài liệu sau cho người cho vay.
Tờ khai thuế được nộp gần đây nhất, nếu có và được yêu cầu bởi người cho vay
Bản sao kê ngân hàng và/hoặc báo cáo tài chính được tạo nội bộ
Thông tin liên quan đến (các) chủ sở hữu doanh nghiệp có hơn 20% quyền sở hữu, bao gồm tên, địa chỉ, mã SSN, EIN hoặc ITIN, số điện thoại, email, tỷ lệ sở hữu và ID có ảnh
Mẫu xác nhận đã hoàn thành (do người cho vay trong cộng đồng cung cấp)
Mô tả ngắn gọn về tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp của quý vị
Bảo lãnh cá nhân
Các tài liệu khác do người cho vay trong cộng đồng yêu cầu tại hoặc sau thời điểm nộp đơn.
Tất cả các doanh nghiệp có trụ sở tại Washington vẫn có thể đăng ký vay theo chương trình Small Business Flex Fund tại đây bất kỳ lúc nào. Thời hạn đăng ký trước (ngày 8 tháng 3 – ngày 8 tháng 4) dành riêng cho các doanh nghiệp ở Seattle muốn nhận được hỗ trợ tài chính từ Chương trình Tiếp cận Vốn của Thành phố Seattle với việc hoàn trả một phần khoản vay của họ.

Small Business Flex Fund là một chương trình riêng biệt và độc lập với Chương trình Tiếp cận Vốn. Thành phố Seattle không kiểm soát hay quản lý Flex Fund; những người cho vay trong cộng đồng của Flex Fund sẽ đưa ra quyết định tín dụng độc lập đối với người nộp đơn đủ điều kiện.

Nộp đơn ngay hôm nay

4.00%

Doanh nghiệp nhỏ

Vay lên đến

$150k

đô la

60

tháng

Hoàn thành đơn đăng ký trước ngay bây giờ

NGƯỜI CHO VAY

NẾU QUÝ VỊ CẦN HỖ TRỢ THÊM

AHỗ trợ nộp đơn

Hỗ trợ về thông tin và cách nộp đơn có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Amhara, tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Các buổi cung cấp thông tin trực tuyến, video hướng dẫn, mục câu hỏi thường gặp cũng như hỗ trợ cá nhân sẽ có sẵn để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong suốt quá trình đăng ký. Để tiếp cận dịch vụ hỗ trợ này, vui lòng liên hệ với Business Impact NW theo số 206-324-4330.
Các doanh nghiệp có thể yêu cầu hỗ trợ từ Văn phòng Phát triển Kinh tế, như dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ, hỗ trợ người khuyết tật, tài liệu ở định dạng thay thế và thông tin hỗ trợ tiếp cận, bằng cách gọi (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Buổi cung cấp thông tin trực tuyến

Tham gia cùng các cố vấn kinh doanh của Văn phòng Phát triển Kinh tế và Business Impact NW Flex Fund trong các buổi cung cấp thông tin trực tuyến để được giải thích chi tiết về chương trình vay, điều kiện, cách nộp đơn, các tài nguyên hỗ trợ quy trình và trả lời các câu hỏi riêng. Vui lòng đăng ký trước hai tuần để được hỗ trợ phiên dịch song ngữ.

2:30–3:30 chiều ngày 17 tháng 3

Nhấp vào bên dưới để đăng ký.

2:30–3:30 chiều ngày 28 tháng 3

Nhấp vào bên dưới để đăng ký.
Lưu ý: Nhân viên của Văn phòng Phát triển Kinh tế có thể liên hệ với quý vị qua điện thoại với mã vùng là 206 hoặc email có đuôi là @seattle.gov. Doanh nghiệp có thể xác minh danh tính của nhân viên bằng cách gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số 206-684-8090 hoặc truy cập trang danh bạ nhân viên trên trang web của chúng tôi.