เงินกู้ยืมที่ไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยต่ำ และยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในเมืองซีแอตเติล

cityscape illustration of Seattle Washington

เกี่ยวกับเงินกู้ยืม

ระยะเวลาการกู้ยืม

กู้ยืมเงินได้สูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราดอกเบี้ย 4%
ระยะเวลาของเงินกู้ยืม 60 เดือน
ผ่อนชำระ 60 เดือน

เงินกู้ยืมอเนกประสงค์

การจ่ายเงินเดือน
ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า
การตลาดและการโฆษณา
การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางธุรกิจ

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถกู้ยืมเงินได้สูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

และวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ยืดหยุ่น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่า การตลาดและการโฆษณา การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางธุรกิจ
เงินกู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยืดหยุ่น
อัตราดอกเบี้ย 4%
ระยะเวลาชำระเงินคืน 60 เดือน

ดูวิดีโอนี้สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกรอกใบสมัครเบื้องต้นและสิ่งที่คุณจะพบหลังจากกรอกใบสมัครเสร็จสิ้น

ใบสมัครเบื้องต้นสำหรับโครงการการเข้าถึงเงินทุนสำหรับเมืองซีแอตเติลซึ่งจะเปิดบริการในวันที่ 8 มีนาคม 2022

ผู้ยื่นจะต้องส่งใบสมัครเบื้องต้นภายในวันที่ 8 เมษายน เวลา 17:00 น.

ขั้นตอนการสมัคร

ในการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับโครงการการเข้าถึงเงินทุนสำหรับเมืองซีแอตเติล คุณจะต้อง:

กรอกใบสมัครเบื้องต้นในพอร์ทัลด้านล่างระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2022 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2022
ผู้ให้กู้ยืมในชุมชนจะตรวจสอบใบสมัครของคุณ
คุณจะได้รับแจ้งสถานะใบสมัครของคุณจากผู้ให้กู้ยืมในชุมชน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการมีสิทธิ์และขั้นตอนการคัดเลือกสำหรับโครงการการเข้าถึงเงินกู้ยืมของซีแอตเติล ให้คลิกที่ด้านล่าง

เอกสารที่ต้องใช้

สำหรับส่วนประกอบของใบสมัครเงินกู้ยืมที่สมบูรณ์ คุณจะต้องให้เอกสารต่อไปนี้แก่ผู้ให้กู้ยืม
เอกสารแจ้งการได้รับคืนภาษีล่าสุด หากมี และผู้ให้กู้ยืมร้องขอ
รายการเดินบัญชีธนาคารและ/หรือรายการเดินบัญชีทางการเงินภายใน
ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจที่มีหุ้นส่วนมากกว่า 20% ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข SSN, หมายเลข EIN หรือ ITIN หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เปอร์เซ็นต์ที่เป็นเจ้าของ และบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย
แบบฟอร์มการรับรองการดำเนินการ (ให้มาโดยผู้ให้กู้ยืมของชุมชน)
คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับผลกระทบจาก COVID-19 ต่อธุรกิจของคุณ
การรับประกันส่วนบุคคล
เอกสารอื่นๆ ที่กำหนดโดยผู้ให้กู้ยืมของชุมชน ณ เวลา หรือหลังจากยื่นใบสมัคร
ธุรกิจจดทะเบียนในรัฐวอชิงตันทั้งหมดยังคงมีสิทธิยื่นใบสมัครที่นี่ สำหรับโครงการเงินกู้ยืมอเนกประสงค์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ตลอดเวลา กรอบเวลาการยื่นใบสมัครเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคมถึงวันที่ 8 เมษายนเฉพาะสำหรับธุรกิจในซีแอตเติลที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากโครงการการเข้าถึงเงินกู้ยืมของซีแอตเติลแบบมีระยะเวลาผ่อนชำระคืน

โครงการเงินกู้ยืมอเนกประสงค์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นโครงการแยกและอิสระจากโครงการการเข้าถึงเงินทุนและสภาเมืองซีแอตเติลไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือบริหารจัดการโครงการเงินกู้ยืมอเนกประสงค์ โดยผู้ให้กู้ยืมในชุมชนของโครงการเงินกู้ยืมอเนกประสงค์จะทำการตัดสินใจเครดิตเกี่ยวกับผู้สมัครที่มีสิทธิ์โดยอิสระจากโครงการอื่น

สมัครวันนี้

4.00%

ดอกเบี้ย 4.00% สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก/h2>

กู้ยืมเงินได้สูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

$150k

60

ผ่อนชำระ 60 เดือน

กรอกใบสมัครเบื้องต้นของคุณตอนนี้

ผู้ให้กู้ยืม

ถ้าคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือในการสมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการสมัครพร้อมให้บริการในหลายภาษา ได้แก่ แอมฮาริค อาหรับ จีน เกาหลี รัสเซีย โซมาเลีย สเปน ไทย ตากาล็อก และเวียดนาม เซสชันข้อมูลระบบเสมือน วิดีโอบทช่วยสอน คำถามที่พบบ่อย รวมไปถึงการสนับสนุนส่วนบุคคลจะมีให้บริการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กตลอดขั้นตอนของการสมัคร ในการเข้าถึงการสนับสนุนดังกล่าว โปรดติดต่อ Business Impact NW ได้ที่ 206-324-4330
เจ้าของธุรกิจสามารถขอรับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น บริการเข้าถึงภาษา การดูแลผู้พิการ วัสดุเนื้อหาในรูปแบบออื่นๆ และข้อมูลที่เข้าถึงได้ โดยการโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือทางอีเมลที่ oed@seattle.gov

เซสชันข้อมูลระบบเสมือน

เข้าร่วมในเซสชันกับที่ปรึกษาทางธุรกิจของโครงการเงินกู้ยืมอเนกประสงค์ของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและ Business Impact NW สำหรับเซสชันข้อมูลระบบเสมือนที่จะอธิบายรายละเอียดของเงินกู้ยืม การมีสิทธิ วิธีการสมัคร แหล่งข้อมูล เพื่อช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการสมัครและตอบคำถามต่างๆ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าสองสัปดาห์เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการแปลภาษา

วันที่ 17 มีนาคม เวลา 14:30-15:30

น. คลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

วันที่ 28 มีนาคม เวลา 14:30-15:30

น. คลิกด้านล่างเพื่อลงทะเบียน
หมายเหตุ: เจ้าของธุรกิจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านทางโทรศัพท์พร้อมกดหมายเลขพื้นที่ 206 หรือทางอีเมลที่ @seattle.gov เจ้าของธุรกิจสามารถยืนยันข้อมูลประจำตัวของเจ้าหน้าที่โดยการโทรติดต่อสำนักงานของเราได้ที่หมายเลข 206-684-8090 หรือไปที่ หน้าทำเนียบเจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์ของเรา